Tahun baru hijriyah menandai awal tahun baru Islam 1 Muharram. Awal Muharram itu adalah tahun barunya seluruh umat Islam. Adapun tanggal 10 Muharram adalah ‘Hari Raya’ yang digunakan untuk bergembira dengan shadaqah. Hari raya ini ialah untuk mensyukuri nikmat Allah, menggunakan pakaian rapi dan memberikan makanan kepada fakir miskin. Islam mempunyai 12 bulan dalam hitungan […]